10. dec. 2012

Godt nytår til alle i OrdtilBillede!

 

 


Oversigt over skolebesøg!
Se den samlede oversigt med flere oplysninger!

Bemærk tiderne for:
Vestre skole                               (09.01.13  kl. 10.30-12.00)
Thurø skole                                (15.01.13 kl. 8.15-9.30)
Issø-skolen                                (15.01.13 kl.10.30-11.30)
Vestermarkskolen                      (18.01.13 kl. 10.30-13.00)
Stokkebækskolen                      (22.01.13 kl. 8.30-10.00)
Tåsingeskolen både SU og LU (29.01.13 kl. 10.30-11.30
Ørkildskolen afd. By                 (01.02.13 kl. 8.00-8.45), Øst kl.?
Haahrs Skole                              (05.02.13 kl. 10.00-10.50)
Skårup Skole                              (uge 6)
Ida Holst                                     (08.02.13 kl. 13.00
Tved skole                                  (15.02.13 kl.?
Nymarkskolen                            (26.02.13 kl.?

Meld tilbage om datoen passer jer, samt tidspunkt hvor dette ikke er aftalt (helst formiddag, men mail...)


3. dec. 2012

Statusmøde for skoleledere/ledelsrepræsentanter i projektet

Vedrørende statuseftermiddag 03.12.2012
Power Point ligger nu under "Projekt-status" under datoen.
Tak for god respons!
Hilsen Ole og Merete
2. dec. 2012

Projektværktøjer fordelt på de 4 søjler/faghæfte 48:


Diagram, der illustrerer hvilke værktøjer deltagerne anvender i forbindelse med de udmeldte projekter. Udmeldt: 18.10.12
Der er optalt for 11 folkeskoler/13 tilbagemeldinger (Ør og TA har opdelt i matrikler) samt de tre privat/friskoler.. I alt 16 svar.

Herunder: Værktøjer i Projektår 2, opdelt efter faserne fra faghæfte 48

idefase og informationssøgning
analyse
produktion og formidling
videndeling, samarbejde, logbog
6 opr.
Mindmeister
wordlenet
Mindmeister
PreziPrezi
YouTubeBambuser
E-bloggerYoutube
SkoleblogE-blogger
Bambuser
Nye
googleværktøjer
tikitoki
Skoletube
Videolog


regneark
QR-koder
Portlog Skoletube-værkt.)Wix
Glogster
facebook
twitter
GoAnimate (skoletube-værktøj)

Deviceafh


Power Point
Moviemaker
MoviemakerPuppet pals
KeynotesiBook
Bookcreator
iMovie
iPhoto


29. nov. 2012

Kære deltagere

Tak for god debat på fyraftensmødet tirsdag d. 27.11 på Rantzausminde skole.

Jeg har noteret opmærksomhedspunkter og erfaringer.

Jeg linker her til mindmap over klassetrin samt værktøjer og lægger også disse på Bloggens planlægning år 2

 25. nov. 2012

Fyraftensmøde for deltagere i Ord til billede

Tirsdag d. 27.11.12 kl. 15.00-17.00
på Rantzausminde skole

Deadline mandag d. 26.11

19. nov. 2012

YouTubeklip fra Ida Holst skoleprojekt


Udviklingsprojekt Ord til billede på Ida Holsts Skole.
Midt i september 2012 afholdt Ida Holst Skole i Svendborg to fagdage, hvor en 5. klasse arbejdede med temaet Svendborg havn.
Det var et par rigtig gode dage, se elevernes film her:


Med venlig hilsen
Anne Marie Schade og Kim Buchardt 
Ida Holsts Skole
7. okt. 2012

Efterårsbrev er udsendt!

18.10.2012 er deadline for udfyldelse af spørgeskema samt beskrivelse af projekt i år 2

Del gerne jeres værktøjer op i de fire søjler:
informationssøgning, analyse, produktion/formidling og samarbejde/kommunikation
Angiv desuden et tidspunkt hvor det vil passe med et besøg på skolen: tirsdag eller fredag
Hilsen Merete Skjødt Jørgensen
5. sep. 2012
Tak for de mange gode kommentarer på temadagene.
Efterårsbrev udsendes snarest til alle aktører i udviklingsprojektet.
Hilsen projektgruppen: Lars, Ole og Merete
Temadagen 04.09.2012


Fra temadagen 07.09.2012
Temadag 07.09.2012

28. aug. 2012

Temadagene

Temadag fredag d.7.9.2012 deltager følgende skoler:

Vestermarkskolen, Tåsingeskolen, Nymarkskolen, Ørkildskolen, Tved Skole, Thurø Skole

Tid:                                  8.30-15.00
Sted:                                Ørkildskolen/afd. Byen/Aulaen

Program for dagen:

Kl. 8.30-9.00                 Morgenmad i aulaen
KL.9.00-                          Indtil kl. 15.00 arbejdes der henholdsvis
                                          i klassetrin/fasegrupper, i vejledergrupper og skolegrupper.
                                          Der indledes ved hvert skift med tre ultrakorte oplæg om
                                          projektarbejdsformen, metarefleksion i læseprocesser og   
                                          projektmodel v. Lars, Merete og Ole.

Ca. 11.45                        Frokost i Aulaen
                                          Fortsat arbejde med projekterne.
Kl. 15.00                         Farvel og tak for i dag
Skolernes bud på projekter i dette år som indlæg, hvor I kan kommentere på hinandens ideer.
Bemærk at de skoler der deltog i den første temadag d. 4.9.12 ligger først i rækken og at man skal klikke på "ældre indlæg" for at se de skoler der er på d. 7.9.12
Vi glæder os til nogle gode arbejds- og inspirationsdage.
På vegne af projektgruppen
Merete Skjødt Jørgensen

Issø-skolen


Temadag d.4.9.2012:
Issøskolen (IS):
Vi kan godt tænke os at arbejde med mindmeister som et evaluering og reflektionsværktøj på 3., 4., 7. og 8. klassetrin. Vi vil arbejde med en mediepatrulje på mellemtrinnet, mens udskolingseleverne introduceres for værktøjet i deres p-fag. Lærerne introduceres til værktøjet gennem en medie-workshop og internt kursus senere på skoleåret.
I forskellige fag og emner i løbet af året vil vi have eleverne til at reflektere over, hvad de har lært for bedre at kunne huske det og fremme lysten til at lære nyt. Vi håber at kendskabet til flere værktøjer kan åbne for mere projektorienteret arbejde samt kvalificerer elevernes proces og produkt.
Andre værktøjer: Wix, Issuu, Prezi, Wordpress (kan ”lukkes” så der kræves UNI-login)

Rantzausminde Skole


Temadag d.4.9.2012:
Rantzausminde Skole (RA):
Projekt: Naturvidenskabsmarathon
5. årgang (5.a)

Samarbejde mellem fagene Dansk, Matematik og Natur/teknik
I samarbejde med kollega (PR), som underviser i matematik og natur/teknik i min klasse, vil en række af mine dansktimer i forbindelse med projektet “Naturfagsmarathon” indgå i dette tværfaglige projekt. Vi vil benytte de udvalgte værktøjer både i forbindelse med planlægning og afvikling af selve projektet, der kulminerer med en “opfinder-dag” på Lundby Skole i foråret -13. MindMeister - Tiki-Toki - Skoletube (kanal oprettes, hvor små film fra projektværksteder og temadag placeres).Ovenstående er er kort, indledende projektbeskrivelse, der vil blive udviklet undervejs.
-------
• tema: matematik i bevægelse. Hvad er den gode leg.
• klassetrin: 1. Årgang
• fag der er i spil: matematik og idræt
     organisering af projektarbejdet (kort):

Eleverne skal lave et  fælles mindmap over alle de lege de gerne vil lege i idræt. Eleverne skal optage øvelser af hinanden når de leger legene. Videoerne lægges op på en kanal på youtube. Videoer lægges ind i en fælles blog så elever får et online digitale legekatalog. Eleverne skal herefter kommentere videoerne i bloggens kommentar felt.
     hvilke af de seks udvalgte visuelle, digitale værktøjer I vil bruge: you tube kanal, Mindmeister og e blog

Skårup Skole


Temadag d.4.9.2012:
Skårup Skole (SS):
Tema:
3.årgang: uge 14-18  2013, projekt om Norden.
Flere fag samarbejder, digitale værktøjer og projektarbejdsformen.
6.kl.: Projektarbejde, tema bestemmes senere
9.kl.: projektopgaven (obligatorisk), paraplyen findes snarest
klassetrin: 3., 6. og 9. årgang
Fag der er i spil:
3.kl.: dansk, historie, matematik
I 3.årgang bruges blandt andet prezi og mindmeister i den daglige undervisning - også digitale værktøjer til læseforståelse.
6.kl.: engelsk, historie (matematik?)
9.kl.: dansk, samfundsfag, historie, matematik, eller hvad der er nødvendigt
Organisering af projektarbejdet:
3.kl.: organiseres omkring 3-4 faglærere i uge 14-18, læringscentrets OTB-vejledere vejleder samt deltager undervejs i forløbet, vi laver bl.a. noget fartmåling på nyborgvej, laver en undersøgelse vha. google docs/excel og får det embedded via en blog.
6.kl.: pæd-itvejl. Dansk, engelsk, historielærere, læringscentrets OTB-vejledere er på banen
9.kl.: lærere, der har timer i 9.årgang samt læringscentermedarbejdere + OTB-vejledere. I efteråret 2012 arbejdes med de udvalgte OTB-værktøjer, dernæst går eleverne i projektopgave i UGE 6, samarbejde 9.årgangs lærere med læringscentret.
Hvilke af de seks udvalgte visuelle, digitale værktøjer bruges:
3.kl.: MindMeister, prezi, wordle.net,  blogger
6.kl.: MindMeister, prezi, wordle.net, Skoleblog
9.kl.: MindMeister, prezi, wordle.net, Skoleblog (9.årgang bruger selvf. YouTube som søgesite).
Nye værktøjer med kort begrundelse:
Skoleblog pga. Uni-login, kan tilpasses det ”lukkede rum”,
google docs/excel

Stokkebækskolen


Temadag d.4.9.2012:
Stokkebækskolen (SB):
Stokkebækskolen afd. Hesselager
I 3. klasse vil vi bruge mind meister i forbindelse med arbejdet med faglig læsning, i dansk.
Eleverne skal søge viden om et selvvalgt emne, skrive en fagtekst og formidle denne viden til klassen. Jeg tænker mind meister brugt både når der skal samles viden og som støtte ved fremlæggelsen.

Ida Holst Skole


Temadag d.4.9.2012:
Ida Holst Skole (IH):
Vi har valgt at arbejde med temaet ”Vores by” i 5. klasse.
Som udgangspunkt, er det fagene dansk, matematik og IT der inddrages, men vi har overordnet planlagt 2 fagdage, hvor afvikling af projektet skal finde sted.
Ud fra temaet har vi et ønske om, at eleverne skal producere små reklameindslag/præsentationer, som kan give et indblik i de herligheder der findes i Svendborg.
For elevernes vedkommende, skal udbyttet gerne være en bevidstgørelse om vores fælles by, en styrkelse i brug af digitale værktøjer og redskaber samt multimodalitet.
I den digitale værktøjskasse har vi valgt at benytte os af Mindmeister, Prezi og Youtube.
Derudover vil vi benytte os af iPads og de redskaber de indeholder, bl.a. Keynotes, iMovie, og iPhoto.
Begrundelsen for brugen af disse er, at de allerede er kendt af eleverne og en fast del af deres hverdag, hvilket vil lette processen og gøre det lettere at nå i mål med et godt resultat.

Øster Åby Friskole


Temadag d.4.9.2012:
Øster Åby Friskole:
Arbejde med forskellige genrer i faget dansk samt begivenheder og personer i faget historie.
5. og 6. klasse.
Dansk og historie
I grupper af 2-3 elever skal de arbejde de på tværs af køn og klasser med en bunden opgave. Vi afsætter ca. 8 lektioner til forløbet.
Eleverne skal søge deres oplysninger på internettet, samle og strukturere informationerne i Mindmeister og anvende dem i en Prezi til fremlæggelse for hele gruppen.
Desuden skal vi afholde et kursus for vore kollegaer torsdag d. 6. september, hvor vi vil præsentere og arbejde med Mindmeister og Prezi.

Haahrs Skole


Temadag d.4.9.2012:
Haahrs Skole (HA):
·      Tema: ”Fra stringent faglighed til projektarbejde”
·      Klassetrin: 3. klasse, 5. klasse, 7. klasse, 8. klasse
·      fag der er i spil: Dansk, historie, bio, matematik
·      organisering af projektarbejdet (kort):
3. klasse og 5. klasse – faglig læsning med henblik på at skrive en fagbog
7. klasse – instruktionsvideoer til youtube/blogger. Projektforløb med henblik på mundtlige fremlæggelser.
8. klasse – Oplæg til projektopgave.
·      hvilke af de seks udvalgte visuelle, digitale værktøjer I vil bruge: Mindmeister, bambuser, blogger, prezi, youtube.
·      evt. nye værktøjer med kort begrundelse: Moviemaker – redigerbar videoklip til youtube.
Leveret af Blogger.

Evaluering

Temadag 18.11.2011

Faste læsere