29. nov. 2011
 Arbejdsopgaver:

  1. Hvilke værktøjer vil I fokusere på i den første periode (f.eks. fra nu frem til februar/marts)?
  2. Hvilke klassetrin (fra 3. - 9.klasse) tænker I disse værktøjer anvendt på?
  3. Vil I tilbyde jeres vejledning i fag, tværfag eller projektarbejde? (eller både og?)
  4. Hvornår vil I mødes i jeres “Ordtilbillede- skoleteam”? (matrikler eller alle og dato(er)).
  5. Hvordan vil I informere jeres kolleger om jeres tanker og indsats?
  6. Hvordan vil I holde “gryden i kog”?
  7. Hvordan vil I inddrage jeres leder-repræsentant i samarbejdet?
Det skal ikke være en længere redegørelse, bare nogle stikord!
Nogle skoler har indsendt en redegørelse, send gerne tilføjelser hvis der er dukket noget nyt op i forhold til ovenstående punkter.
Deadline 02.12.2011
  
Besvarelserne sendes til ksbmsj@svendborg.dk
Eller via fællesnettet til Merete Skjødt Jørgensen, hvis det er nemmere for jer.
Udfyld med:

Skolens navn:
Deltagere:
Ledelsesrepræsentant:


Med venlig hilsen og god arbejdslyst
Merete Skjødt Jørgensen20. nov. 2011
Kære aktører/projektdeltagere
Tak for godt arbejde med visuelle digitale værktøjer på temadagen d. 18.11. 2011
Projektgruppen vil følge op på jeres mange gode indslag og kommentarer på dagen.
Vi har sat 02.12.2011 som deadline for tilbagemelding på, hvordan jeres team vil implementere de tanker, der ligger i projektet omkring at bringe en ny mediekultur med de udvalgte digitale visuelle værktøjer i spil.
I vil få besked på fællesnettet med konkrete spørgsmål i løbet af uge 47

Hilsen
Tovholder
Merete Skjødt Jørgensen
og projektgruppen: Lars Nissen, Christian Jensen og Ole Christensen


17. nov. 2011

Invitation og program for 18.11. 2011


Leveret af Blogger.

Evaluering

Temadag 18.11.2011

Faste læsere