28. aug. 2012

Issø-skolen


Temadag d.4.9.2012:
Issøskolen (IS):
Vi kan godt tænke os at arbejde med mindmeister som et evaluering og reflektionsværktøj på 3., 4., 7. og 8. klassetrin. Vi vil arbejde med en mediepatrulje på mellemtrinnet, mens udskolingseleverne introduceres for værktøjet i deres p-fag. Lærerne introduceres til værktøjet gennem en medie-workshop og internt kursus senere på skoleåret.
I forskellige fag og emner i løbet af året vil vi have eleverne til at reflektere over, hvad de har lært for bedre at kunne huske det og fremme lysten til at lære nyt. Vi håber at kendskabet til flere værktøjer kan åbne for mere projektorienteret arbejde samt kvalificerer elevernes proces og produkt.
Andre værktøjer: Wix, Issuu, Prezi, Wordpress (kan ”lukkes” så der kræves UNI-login)

0 kommentarer:

Leveret af Blogger.

Evaluering

Temadag 18.11.2011

Faste læsere