28. aug. 2012

Temadagene

Temadag fredag d.7.9.2012 deltager følgende skoler:

Vestermarkskolen, Tåsingeskolen, Nymarkskolen, Ørkildskolen, Tved Skole, Thurø Skole

Tid:                                  8.30-15.00
Sted:                                Ørkildskolen/afd. Byen/Aulaen

Program for dagen:

Kl. 8.30-9.00                 Morgenmad i aulaen
KL.9.00-                          Indtil kl. 15.00 arbejdes der henholdsvis
                                          i klassetrin/fasegrupper, i vejledergrupper og skolegrupper.
                                          Der indledes ved hvert skift med tre ultrakorte oplæg om
                                          projektarbejdsformen, metarefleksion i læseprocesser og   
                                          projektmodel v. Lars, Merete og Ole.

Ca. 11.45                        Frokost i Aulaen
                                          Fortsat arbejde med projekterne.
Kl. 15.00                         Farvel og tak for i dag
Skolernes bud på projekter i dette år som indlæg, hvor I kan kommentere på hinandens ideer.
Bemærk at de skoler der deltog i den første temadag d. 4.9.12 ligger først i rækken og at man skal klikke på "ældre indlæg" for at se de skoler der er på d. 7.9.12
Vi glæder os til nogle gode arbejds- og inspirationsdage.
På vegne af projektgruppen
Merete Skjødt Jørgensen

Issø-skolen


Temadag d.4.9.2012:
Issøskolen (IS):
Vi kan godt tænke os at arbejde med mindmeister som et evaluering og reflektionsværktøj på 3., 4., 7. og 8. klassetrin. Vi vil arbejde med en mediepatrulje på mellemtrinnet, mens udskolingseleverne introduceres for værktøjet i deres p-fag. Lærerne introduceres til værktøjet gennem en medie-workshop og internt kursus senere på skoleåret.
I forskellige fag og emner i løbet af året vil vi have eleverne til at reflektere over, hvad de har lært for bedre at kunne huske det og fremme lysten til at lære nyt. Vi håber at kendskabet til flere værktøjer kan åbne for mere projektorienteret arbejde samt kvalificerer elevernes proces og produkt.
Andre værktøjer: Wix, Issuu, Prezi, Wordpress (kan ”lukkes” så der kræves UNI-login)

Rantzausminde Skole


Temadag d.4.9.2012:
Rantzausminde Skole (RA):
Projekt: Naturvidenskabsmarathon
5. årgang (5.a)

Samarbejde mellem fagene Dansk, Matematik og Natur/teknik
I samarbejde med kollega (PR), som underviser i matematik og natur/teknik i min klasse, vil en række af mine dansktimer i forbindelse med projektet “Naturfagsmarathon” indgå i dette tværfaglige projekt. Vi vil benytte de udvalgte værktøjer både i forbindelse med planlægning og afvikling af selve projektet, der kulminerer med en “opfinder-dag” på Lundby Skole i foråret -13. MindMeister - Tiki-Toki - Skoletube (kanal oprettes, hvor små film fra projektværksteder og temadag placeres).Ovenstående er er kort, indledende projektbeskrivelse, der vil blive udviklet undervejs.
-------
• tema: matematik i bevægelse. Hvad er den gode leg.
• klassetrin: 1. Årgang
• fag der er i spil: matematik og idræt
     organisering af projektarbejdet (kort):

Eleverne skal lave et  fælles mindmap over alle de lege de gerne vil lege i idræt. Eleverne skal optage øvelser af hinanden når de leger legene. Videoerne lægges op på en kanal på youtube. Videoer lægges ind i en fælles blog så elever får et online digitale legekatalog. Eleverne skal herefter kommentere videoerne i bloggens kommentar felt.
     hvilke af de seks udvalgte visuelle, digitale værktøjer I vil bruge: you tube kanal, Mindmeister og e blog

Skårup Skole


Temadag d.4.9.2012:
Skårup Skole (SS):
Tema:
3.årgang: uge 14-18  2013, projekt om Norden.
Flere fag samarbejder, digitale værktøjer og projektarbejdsformen.
6.kl.: Projektarbejde, tema bestemmes senere
9.kl.: projektopgaven (obligatorisk), paraplyen findes snarest
klassetrin: 3., 6. og 9. årgang
Fag der er i spil:
3.kl.: dansk, historie, matematik
I 3.årgang bruges blandt andet prezi og mindmeister i den daglige undervisning - også digitale værktøjer til læseforståelse.
6.kl.: engelsk, historie (matematik?)
9.kl.: dansk, samfundsfag, historie, matematik, eller hvad der er nødvendigt
Organisering af projektarbejdet:
3.kl.: organiseres omkring 3-4 faglærere i uge 14-18, læringscentrets OTB-vejledere vejleder samt deltager undervejs i forløbet, vi laver bl.a. noget fartmåling på nyborgvej, laver en undersøgelse vha. google docs/excel og får det embedded via en blog.
6.kl.: pæd-itvejl. Dansk, engelsk, historielærere, læringscentrets OTB-vejledere er på banen
9.kl.: lærere, der har timer i 9.årgang samt læringscentermedarbejdere + OTB-vejledere. I efteråret 2012 arbejdes med de udvalgte OTB-værktøjer, dernæst går eleverne i projektopgave i UGE 6, samarbejde 9.årgangs lærere med læringscentret.
Hvilke af de seks udvalgte visuelle, digitale værktøjer bruges:
3.kl.: MindMeister, prezi, wordle.net,  blogger
6.kl.: MindMeister, prezi, wordle.net, Skoleblog
9.kl.: MindMeister, prezi, wordle.net, Skoleblog (9.årgang bruger selvf. YouTube som søgesite).
Nye værktøjer med kort begrundelse:
Skoleblog pga. Uni-login, kan tilpasses det ”lukkede rum”,
google docs/excel

Stokkebækskolen


Temadag d.4.9.2012:
Stokkebækskolen (SB):
Stokkebækskolen afd. Hesselager
I 3. klasse vil vi bruge mind meister i forbindelse med arbejdet med faglig læsning, i dansk.
Eleverne skal søge viden om et selvvalgt emne, skrive en fagtekst og formidle denne viden til klassen. Jeg tænker mind meister brugt både når der skal samles viden og som støtte ved fremlæggelsen.

Ida Holst Skole


Temadag d.4.9.2012:
Ida Holst Skole (IH):
Vi har valgt at arbejde med temaet ”Vores by” i 5. klasse.
Som udgangspunkt, er det fagene dansk, matematik og IT der inddrages, men vi har overordnet planlagt 2 fagdage, hvor afvikling af projektet skal finde sted.
Ud fra temaet har vi et ønske om, at eleverne skal producere små reklameindslag/præsentationer, som kan give et indblik i de herligheder der findes i Svendborg.
For elevernes vedkommende, skal udbyttet gerne være en bevidstgørelse om vores fælles by, en styrkelse i brug af digitale værktøjer og redskaber samt multimodalitet.
I den digitale værktøjskasse har vi valgt at benytte os af Mindmeister, Prezi og Youtube.
Derudover vil vi benytte os af iPads og de redskaber de indeholder, bl.a. Keynotes, iMovie, og iPhoto.
Begrundelsen for brugen af disse er, at de allerede er kendt af eleverne og en fast del af deres hverdag, hvilket vil lette processen og gøre det lettere at nå i mål med et godt resultat.

Øster Åby Friskole


Temadag d.4.9.2012:
Øster Åby Friskole:
Arbejde med forskellige genrer i faget dansk samt begivenheder og personer i faget historie.
5. og 6. klasse.
Dansk og historie
I grupper af 2-3 elever skal de arbejde de på tværs af køn og klasser med en bunden opgave. Vi afsætter ca. 8 lektioner til forløbet.
Eleverne skal søge deres oplysninger på internettet, samle og strukturere informationerne i Mindmeister og anvende dem i en Prezi til fremlæggelse for hele gruppen.
Desuden skal vi afholde et kursus for vore kollegaer torsdag d. 6. september, hvor vi vil præsentere og arbejde med Mindmeister og Prezi.

Haahrs Skole


Temadag d.4.9.2012:
Haahrs Skole (HA):
·      Tema: ”Fra stringent faglighed til projektarbejde”
·      Klassetrin: 3. klasse, 5. klasse, 7. klasse, 8. klasse
·      fag der er i spil: Dansk, historie, bio, matematik
·      organisering af projektarbejdet (kort):
3. klasse og 5. klasse – faglig læsning med henblik på at skrive en fagbog
7. klasse – instruktionsvideoer til youtube/blogger. Projektforløb med henblik på mundtlige fremlæggelser.
8. klasse – Oplæg til projektopgave.
·      hvilke af de seks udvalgte visuelle, digitale værktøjer I vil bruge: Mindmeister, bambuser, blogger, prezi, youtube.
·      evt. nye værktøjer med kort begrundelse: Moviemaker – redigerbar videoklip til youtube.

Vestre Skole


Temadag d.4.9.2012:
Vestre Skole (VE):
På Vestre Skole arbejder vi med.
6. årg. med et tema der hedder Svendborg - min by ! i uge 46 - 49. Vi arbejder i dansk, matematik, og historie samt nogle projekttimer.
Vi vil bruge Mindmeister, Prezi og Youtube.

Tved Skole


Temadagen d. 7.9.2012:
Tved Skole (TV):
På 4. årgang vil vi arbejde med faglig læsning. (Dansk, N/T, Læringscenter, IT) Eleverne skal søge oplysninger via bøger og internet. Her tænker vi at anvende Mindmeister som et redskab til at få et overblik over og få en begyndende struktur på det læste. Mindmeister skal også anvendes når eleverne skal skrive fagtekster og formidle ny viden videre til klassen.
På 5. årgang vil vi arbejde projektorienteret. Eleverne skal anvende Mindmeister både når der skal samles viden (læse, interview, film, internet mm) og som støtte ved fremlæggelsen.(Dansk, N/T, IT, Læringscenter) Eleverne skal søge viden om et selvvalgt emne ud fra en fælles overskrift.
Den fælles overskrift vil definere hvilke fag der indgår i projektet.
Vi vil prøve at inddrage elevernes ”egne værktøjer” ex mobiltelefon, ipod mm.
(Ophavret, netetik)
Derudover vil vi introducere ”Prezi” samt oprette en kanal på Skoletube til fremlæggelserne.
Sidemands oplæring vil være en vigtig del af vores arbejdsmetoder. Som omdrejningspunkt tænkes læringscenter med opsøgende personale. Vision ”ringe i vandet”.

Thurø Skole


Temadagen d. 7.9.2012:
Thurø Skole (TH):
Fælles tema: Vidensdeling blandt elever
Klassetrin: 1., 2. , 4. , 6. klasse
Fag: dansk (men også ikke dansklærere)
Kort beskrivelse: 4. klasse oplærer 2. klasserne i mindmeister og 6. klasse oplærer 1. klasse i at arbejde med tekst og billeder på ipad.
Nye værktøjer begrundelse: At 1. klasse kan blive fortrolige med brugen af ipad - bliver muligvis enten imovie eller bookcreator, men dette er endnu ikke fastlagt.
Herudover arbejder vi også hver for sig videre med og bygger ovenpå det vi startede op med sidste år

Ørkildskolen


Temadagen d. 7.9.2012:
Ørkildskolen (ØR):
Ørkildskolen, afd. ØST
Tema
Klassetrin
Fag
Projektarbejdet
Værktøjer
Nye værktøjer
Kendte personer i historien/
Opdagelsesrejsende
5. årgang
Primært fag historie
samt dansk og natur og teknik.
Gruppearbejdet:
Logbog tænke højt fælles med mindmeister samt til noter, planlægning, fordeling af opgaver og dokumentation.
Fremlæggelse:
Brug af Prezi /Powepoint
Skriftligt produkt:
Biografi/rejsebeskrivelse
Grafik med wordle.net
Produkt:
Historiequiz Lav opgaver
med QR-koder
Prezi:
Lærernes oplæg og elevernes fremlæggelser

Wordle:
Til grafik på det skriftlige produkt.

Mindmeister:
Til fælles brainstorm
Til undrefasen
Til projektarbejdet i grupperne
QR-koder til historiequizen

Nyt gammelt:) Powerpoint
Workshop på pædagogisk weekend med temaet udeskole.
Lærere og pædagoger
Alle
Brug QR-koder i dine udeskoleforløb
Prezi og QR-koder

Ørkildskolen afd. Byen:
Ord til Billede
Tema:genrearbejde/fantastiske fortællinger
Klassetrin:5. årgang
Fag:dansk
Organisering af projektarbejdet: læsning af bog, efterbehandling (parvis/individuelt) og fremlæggelse
Værktøjer:mindmeister (fordi alle er ret fortrolige med programmet, fordi det skaber overblik) og prezi (introduktion til en anderledes type evalueringsværktøj - der både kan udfordre og støtte).
På 5. årgang på Ørkildskolen Byen arbejder vi med bogen Sølvblomst af Cecilie Eken netop nu.
Bogens efterbehandling vil danne udgangspunkt for vores bidrag til ord til Billede-projektet.
Vi forestiller os at inddrage både mindmeister og prezi i efterbehandlingen/litteraturarbejdet/genrearbejdet.
Detaljer er endnu ikke på plads.
Ansvarlige for forløbet er klasselærer/dansklærer og skolebibliotekaren deltager
Endvidere inviterer vi læsevejlederen med til at overvære undervisningen i starten, midtvejs og afslutningsvis.

Nymarkskolen


Temadagen d. 7.9.2012:
Nymarkskolen (NY):
klassetrin – 7. Klasse
fag der er i spil – alle fag (Medialisering påhviler ikke et enkelt fag)
organisering af projektarbejdet (kort)
Se i vedlagte folder under punkterne ”MedieEXplorer
hvilke af de seks udvalgte visuelle, digitale værktøjer I vil bruge. – Der kan komme flere i spil – det afhænger af den klasse, den lærer, det fag og det forløb der skal køres.
• evt. nye værktøjer med kort begrundelse – Kan ikke udelukkes

Tåsingeskolen


Temadagen d. 7.9.2012:
Tåsingeskolen (TA): Afd. Sundhøj:
Tema:
”Med ilden i ryggen” Tværfagligt projekt med fokus på faglig læsning.
Klassetrin: 8. årgang
Fag: Dansk, historie, tysk, samfundsfag og kristendom
Oganisering af projektarbejdet (kort)
Udgangspunktet er de problemstillinger / dilemmaer romanen rejser.
-     Analyse af romanen
-     Forfatteren (Martin Petersen) og romanen, der bygger på arkiver, der blev åbnet       kort før udgivelsen
-     Konflikten mellem den viden Klaus får om Hitler i skolen kontra derhjemme (loyalitet)
-     Den historiske periode.
-     Nazisternes aftryk på de efterfølgende tyske generationer(der ikke har været en del af begivenheder).
-     Tyske temaer om romanens temaer/film
 Kristendom – etiske dilemmaer (evt. dilemmakort)
Tanken er, at eleverne laver en hjemmeside, hvor alle de forskellige vinkler bliver præsenteret. Til bearbejdelsen af de læste fagtekster bruges diverse værktøjer, som eleverne efterfølgende kan bruge.
·      hvilke af de seks udvalgte visuelle, digitale værktøjer I vil bruge
-       Mindmeister – overblik over problematikkerne
-       Blogger – debat om diverse udsagn
-       Pezi – præsentation. Krav om filmklip/links/billeder m.m.
·      evt. nye værktøjer med kort begrundelse
-       googleapps – hjemmeside
-       timetoast – til det kronologiske overblik – mange gode funktioner inkl. mulighed for kommentarer
---------------------------------
Tåsingeskolen afd. Lundby:

       tema : Samfundsklasser i renæssancen.
       Klassetrin – 5.kl.
       fag der er i spil – dansk, historie, drama, billedkunst
       organisering af projektarbejdet (kort)
Projektets varighed ca. 3 uger
Indragelse – it-ekspert i forberedelse og gennemførelse, læsevejleder og skolebibliotekar.
Eleverne arbejder med faglig læsning med it-værktøjer som støtte.
Samt digitale værktøjer til præsentationen af nye viden.
Fra cfu er bestilt emnekasse med dragter fra renæssancen.
       hvilke af de seks udvalgte visuelle, digitale værktøjer I vil bruge
Mind-meister, world-net, prezi, skoletube
       evt. nye værktøjer med kort begrundelse
Vi vil muligvis prøve Glogster – som har mulighed for at præsentere både billeder, tekst, lyd og video i en flade.
Leveret af Blogger.

Evaluering

Temadag 18.11.2011

Faste læsere