2. dec. 2012

Projektværktøjer fordelt på de 4 søjler/faghæfte 48:


Diagram, der illustrerer hvilke værktøjer deltagerne anvender i forbindelse med de udmeldte projekter. Udmeldt: 18.10.12
Der er optalt for 11 folkeskoler/13 tilbagemeldinger (Ør og TA har opdelt i matrikler) samt de tre privat/friskoler.. I alt 16 svar.

Herunder: Værktøjer i Projektår 2, opdelt efter faserne fra faghæfte 48

idefase og informationssøgning
analyse
produktion og formidling
videndeling, samarbejde, logbog
6 opr.
Mindmeister
wordlenet
Mindmeister
PreziPrezi
YouTubeBambuser
E-bloggerYoutube
SkoleblogE-blogger
Bambuser
Nye
googleværktøjer
tikitoki
Skoletube
Videolog


regneark
QR-koder
Portlog Skoletube-værkt.)Wix
Glogster
facebook
twitter
GoAnimate (skoletube-værktøj)

Deviceafh


Power Point
Moviemaker
MoviemakerPuppet pals
KeynotesiBook
Bookcreator
iMovie
iPhoto


0 kommentarer:

Leveret af Blogger.

Evaluering

Temadag 18.11.2011

Faste læsere