11. jul. 2013

Bloggen er opdateret med 5 E-bøger om emnerne: 

Bøgerne ses i "Digitale værktøjskasse":
  • Digitale værktøjer
  • Projektarbejdsformen
  • Læsning i fagene
  • Matematik i "Ordtilbillede"
  • Ophavsret

17. jun. 2013

Udviklingsprojekt "Ord til billede" 24.06.2013

Kære deltager i udviklingsprojekt ”Ord til billede”

Tak for deltagelse i vores 2-årige projekt og for en god afslutningsdag d. 24.06

Denne blog vil leve videre, så I kan hente oplysninger og inspiration. Det sidste jeg rydder op i bliver værktøjskassen der ryddes for det nuværende indhold, og hvor der lægges E-bøger om faglig læsning (læsning i fagene), matematik med værktøjerne, projektarbejdet mv.
Oplysningerne vil være tilgængelige fra 10. juli 2013
Hvis nogen har lyst til at tilføje undervisningseksempler eller andet med afsæt i Ordtilbillede-værktøjerne, kan I sende dem til mig, så opdaterer jeg løbende E-bogen.
Min fremtidige mailadresse er:
mereteskjodt@gmail.com
Alle deltagende skoler bør nu have modtaget 10 ex. af vores rapport, hvis ikke så skriv en mail.

God sommerferien
Med venlig hilsen
Merete Skjødt Jørgensen
Projektleder ”Ord til billede”


1. maj 2013

Læs følgende artikler om udviklingsprojekt "Ord til billede":

Artiklen "Fra ord til billede - fra eksperimenter til ny praksis"

Udkommet på AVU-medier. 
http://www.avumedier.dk/Fagligtforum/Fagportal/tema-artikler.aspxGratis digitale værktøjer: en øjenåbner for nye læringsformer

Fra UCC´s Magasin:
Lille uddrag fra artiklen:

Inspiration frem for topstyring
Udviklingsprojektet i Svendborg har som vision at fremme elevernes faglige læsning ved hjælp af visuelle, digitale værktøjer. Udgangspunktet er, at elevernes mediekompetencer fra fritiden bliver et aktiv, når de i skolen bruger digitale læremidler til at finde oplysninger og producere egen, ny viden. Ligesom digitale redskaber styrker læringen, fordi de tilsammen åbner op for forskellige formidlingsmåder – alt fra tekst og billeder til film, der supplerer hinanden.
5. apr. 2013

Se artiklen om udviklingsprojekt "Ord til billede" af Ole Christensen, UCC og Merete Skjødt Jørgensen, projektleder/Svendborg Kommune.   

Fra Ord til billede - fra eksperimenter til ny praksis


14. mar. 2013

Formidlingsdag om Udviklingspuljen 14.03.13

6. mar. 2013

"Ordtilbillede" i Nationalt videncenter for læsning

 

3. mar. 2013

Mindmeister og matematik


I 4.b på Skårup Skole afsluttede vi emnet om geometriske navne med at lave et mindmap over den opsamlede viden. Et eleveksempel ses nedenfor:
 Lavet af Aja og Jonathan 4.b Skårup Skole
IT-redskabet Mindmeister er kendt og brugt af eleverne gennem ca. 1 år, så den tekniske kunnen er på plads. Redskabet motiverer i sig selv pga. lay-out og især fordi der let kan inddrages billeder m.m. fra nettet. Mediet lægger op til ikke-seriel tænkning, samtidig med det er overskueligt og let at ændre og perfektionere.
Fagligt giver mediet nye gode muligheder for at strukturere den opsamlede viden. Eleverne får et godt billede af egen viden, mens læreren let får et kvalitativt overblik over de begreber eleverne har arbejdet med. Undervejs i udarbejdelsen lærte eleverne en del af hinanden ved at se andres mindmaps, og den fælles opsamling med visning af udvalgte mindmaps blev udgangspunkt for en god dialog om begreberne og deres beskrivelse. Mange steder er det matematiske sprog koblet sammen med elevernes hverdagssprog/ufærdige matematiksprog, hvilket giver vigtige forbindelser i den videre begrebsudvikling.
Lærer-elev-rollerne ændrer sig, når Mindmeister kommer i spil. Eleverne kan lettere se, hvad de hver især laver, hvorfor de ofte lærer af det sidemanden laver i stedet for at søge hjælp hos læreren. Som lærer er der mere tid til sparring og vejledning om produkternes indhold.
Samlende kan det påpeges, at Mindmeister som redskab i matematik kan noget, som andre redskaber har svært ved. Med redskabet kan begreber let og hurtigt struktureres og visualiseres, hvilket i stor grad styrker elevernes matematiske begreber. Samtidig skabes let tilgængelig kvalitativ evaluering for læreren.
Regneark i matematik:
På 4. årgang på Skårup skole havde vi to temadage om trafik, hvor trafiktællinger skulle omsættes til diagrammer. Se eksempel nedenfor:

Lavet af Frida og Noah 4.kl. Skårup Skole
Regnearkets (Open office) mulighed for at omsætte tabelmateriale til grafer var et naturligt redskab at vælge. Eleverne lærte hurtigt at indskrive tabeller, overskrifter m.m. både ud fra fælles instruktion, men undervejs også af de, der arbejde ved siden af. Det er let at se en andens arbejde på en pc-skærm. Og let at ændre eller eksperimentere med. ”Fortryd”-tasten er uundværlig.
Den blev brugt flittigt, når grafiske udtryk for talmaterialet blev afprøvet. Regnearket har mange muligheder for diagrammer, som blev udforsket, tilvalgt og fravalgt. Det faglige indhold i emnet havde altså flyttet sig fra konstruktion af pindediagrammer til at se og tolke forskellige diagrammer på det samme talmateriale. Læsning og vurdering af diagrammer blev altså en væsentlig del af emnet, hvilket andre redskaber; f.eks. papir, lineal og blyant, vil have meget svært ved at sætte fokus på.
Konkluderende kan det ses, at regnearket i dette emne var med til at hæve det kvalitative indhold i den faglige læsning af matematiske tabeller og grafer. Også her ændredes lærer-elev-rollen i retning af det, som blev set ved arbejdet med Mindmeister.

 

27. feb. 2013

Artiklen "Fra ord til billede - fra eksperimenter til ny praksis"

Udkommet på AVU-medier. 
http://www.avumedier.dk/Fagligtforum/Fagportal/tema-artikler.aspx


17. feb. 2013
Husk at tage fotos, videoklip og indsamle observationer fra praksis.
Vi vil gerne have så mange fotos som I kan skaffe (forældreunderskrifter, se formularen).
9.klasse-lærere kan dokumentere ved at samle oplysninger om brug af digitale værktøjer til præsentation, produkt og hjælpemidler i forbindelse med projektopgaven 2013.
Send det til ksbmsj@svendborg.dk

Nedenstående tekst til inspiration:
"I Ord til Billede eksperimenteres med hvorledes brugen af visuelle digitale værktøjer kan fremme elevers faglige læsning i alle fag og læsning af multimodale tekster, og hvorledes projektorganiseret arbejde kan understøtte dette. Hele skolen som organisation udfordres på forskellige måder. Det er udviklingsprojektets intention at bryde med en traditionel forståelse af, hvad der er god viden og læring i dag. Skolen har for længe været præget af skriftsproglige medier, der understøtter en lineær tankegang og en skolepraksis, der for snævert har fokuseret på færdigheder og kompetencer og har overset betydningen af at arbejde innovativt og kreativt. I projektet arbejdes med digitale værktøjer, der giver elever og lærere mulighed for at eksperimentere med nye arbejdsformer og nye roller i skolen. De digitale værktøjer giver visuel adgang til viden og kommunikation. De åbner op for associationer, synonymer, komparationer: omsætter ord til billeder/fotos/illustrationer samt ikke mindst læsning af multimodale tekster. De bryder med traditionelle lærer- og elevroller, og de udfordrer skolens læringskultur".
6. feb. 2013

Projektfolder til inspiration

Til inspiration

Se projektfolderen til 9. årgang
Permanent link fra "Projektarbejde"

31. jan. 2013
YouTubeklip om Projekt "Ord tilbillede"
Se også siden "Om Ord til billede"

20. jan. 2013

Kære deltagere i Ord til billede

Nu med en formular til forældretilladelse, se "Formularer"

Husk at tage videoklip, fotos,... til brug i forbindelse med:

  • evalueringsdagen 7. maj 2013
  • publikationen/E-bogen
  • rapporten til Styrelsen for Bibliotek og Medier
  • pressemeddelelser
Det kan være fra elevers arbejdet med de digitale værktøjer, fremlæggelser, kollegavejledning, sidemandsoplæring osv.
Vi benytter kun de fotos og optagelse offentligt, hvor vi har forældrenes/personernes underskrifter.

Hvis I har færdige undervisningsforløb må I gerne sende dem til min mailadr.
Jeg vil derpå lægge dem i den digitale værktøjskasse

14. jan. 2013

Skårup Skole indlæg om medialisering

8. jan. 2013

Leveret af Blogger.

Evaluering

Temadag 18.11.2011

Faste læsere