27. feb. 2013

Artiklen "Fra ord til billede - fra eksperimenter til ny praksis"

Udkommet på AVU-medier. 
http://www.avumedier.dk/Fagligtforum/Fagportal/tema-artikler.aspx


17. feb. 2013
Husk at tage fotos, videoklip og indsamle observationer fra praksis.
Vi vil gerne have så mange fotos som I kan skaffe (forældreunderskrifter, se formularen).
9.klasse-lærere kan dokumentere ved at samle oplysninger om brug af digitale værktøjer til præsentation, produkt og hjælpemidler i forbindelse med projektopgaven 2013.
Send det til ksbmsj@svendborg.dk

Nedenstående tekst til inspiration:
"I Ord til Billede eksperimenteres med hvorledes brugen af visuelle digitale værktøjer kan fremme elevers faglige læsning i alle fag og læsning af multimodale tekster, og hvorledes projektorganiseret arbejde kan understøtte dette. Hele skolen som organisation udfordres på forskellige måder. Det er udviklingsprojektets intention at bryde med en traditionel forståelse af, hvad der er god viden og læring i dag. Skolen har for længe været præget af skriftsproglige medier, der understøtter en lineær tankegang og en skolepraksis, der for snævert har fokuseret på færdigheder og kompetencer og har overset betydningen af at arbejde innovativt og kreativt. I projektet arbejdes med digitale værktøjer, der giver elever og lærere mulighed for at eksperimentere med nye arbejdsformer og nye roller i skolen. De digitale værktøjer giver visuel adgang til viden og kommunikation. De åbner op for associationer, synonymer, komparationer: omsætter ord til billeder/fotos/illustrationer samt ikke mindst læsning af multimodale tekster. De bryder med traditionelle lærer- og elevroller, og de udfordrer skolens læringskultur".
6. feb. 2013

Projektfolder til inspiration

Til inspiration

Se projektfolderen til 9. årgang
Permanent link fra "Projektarbejde"

Leveret af Blogger.

Evaluering

Temadag 18.11.2011

Faste læsere