6. maj 2012
Midtvejs-evalueringen:
Tak for deltagelse, oplæg og udfordringen i evaluering på en 1. maj
Det er vigtigt at se midtvejs-evalueringen som et tidspunkt hvor erfaringerne fra projektår 1 samles og fokus sættes for det kommende år i udviklingsprojekt "Ord til Billede". Et tidspunkt hvor jeres kommentarer fra spørgeskemaet, kommentarer på evalueringsdagen og de mails jeg efterfølgende har modtaget kommer i spil sammen med projektgruppens analyse af vigtige udviklingspunkter.

Jeg lægger en plan for indhold og datoer i projektår 2 ud, når projektgruppen m.fl. har holdt møde her i maj måned. Der skal være god tid til at sætte krydser i kalenderen, informere kolleger, komme på årsplaner mv.
Med venlig hilsen Merete


Leveret af Blogger.

Evaluering

Temadag 18.11.2011

Faste læsere