28. aug. 2012

Skårup Skole


Temadag d.4.9.2012:
Skårup Skole (SS):
Tema:
3.årgang: uge 14-18  2013, projekt om Norden.
Flere fag samarbejder, digitale værktøjer og projektarbejdsformen.
6.kl.: Projektarbejde, tema bestemmes senere
9.kl.: projektopgaven (obligatorisk), paraplyen findes snarest
klassetrin: 3., 6. og 9. årgang
Fag der er i spil:
3.kl.: dansk, historie, matematik
I 3.årgang bruges blandt andet prezi og mindmeister i den daglige undervisning - også digitale værktøjer til læseforståelse.
6.kl.: engelsk, historie (matematik?)
9.kl.: dansk, samfundsfag, historie, matematik, eller hvad der er nødvendigt
Organisering af projektarbejdet:
3.kl.: organiseres omkring 3-4 faglærere i uge 14-18, læringscentrets OTB-vejledere vejleder samt deltager undervejs i forløbet, vi laver bl.a. noget fartmåling på nyborgvej, laver en undersøgelse vha. google docs/excel og får det embedded via en blog.
6.kl.: pæd-itvejl. Dansk, engelsk, historielærere, læringscentrets OTB-vejledere er på banen
9.kl.: lærere, der har timer i 9.årgang samt læringscentermedarbejdere + OTB-vejledere. I efteråret 2012 arbejdes med de udvalgte OTB-værktøjer, dernæst går eleverne i projektopgave i UGE 6, samarbejde 9.årgangs lærere med læringscentret.
Hvilke af de seks udvalgte visuelle, digitale værktøjer bruges:
3.kl.: MindMeister, prezi, wordle.net,  blogger
6.kl.: MindMeister, prezi, wordle.net, Skoleblog
9.kl.: MindMeister, prezi, wordle.net, Skoleblog (9.årgang bruger selvf. YouTube som søgesite).
Nye værktøjer med kort begrundelse:
Skoleblog pga. Uni-login, kan tilpasses det ”lukkede rum”,
google docs/excel

0 kommentarer:

Leveret af Blogger.

Evaluering

Temadag 18.11.2011

Faste læsere