20. nov. 2011
Kære aktører/projektdeltagere
Tak for godt arbejde med visuelle digitale værktøjer på temadagen d. 18.11. 2011
Projektgruppen vil følge op på jeres mange gode indslag og kommentarer på dagen.
Vi har sat 02.12.2011 som deadline for tilbagemelding på, hvordan jeres team vil implementere de tanker, der ligger i projektet omkring at bringe en ny mediekultur med de udvalgte digitale visuelle værktøjer i spil.
I vil få besked på fællesnettet med konkrete spørgsmål i løbet af uge 47

Hilsen
Tovholder
Merete Skjødt Jørgensen
og projektgruppen: Lars Nissen, Christian Jensen og Ole Christensen


0 kommentarer:

Leveret af Blogger.

Evaluering

Temadag 18.11.2011

Faste læsere