14. mar. 2013

Formidlingsdag om Udviklingspuljen 14.03.13

6. mar. 2013

"Ordtilbillede" i Nationalt videncenter for læsning

 

3. mar. 2013

Mindmeister og matematik


I 4.b på Skårup Skole afsluttede vi emnet om geometriske navne med at lave et mindmap over den opsamlede viden. Et eleveksempel ses nedenfor:
 Lavet af Aja og Jonathan 4.b Skårup Skole
IT-redskabet Mindmeister er kendt og brugt af eleverne gennem ca. 1 år, så den tekniske kunnen er på plads. Redskabet motiverer i sig selv pga. lay-out og især fordi der let kan inddrages billeder m.m. fra nettet. Mediet lægger op til ikke-seriel tænkning, samtidig med det er overskueligt og let at ændre og perfektionere.
Fagligt giver mediet nye gode muligheder for at strukturere den opsamlede viden. Eleverne får et godt billede af egen viden, mens læreren let får et kvalitativt overblik over de begreber eleverne har arbejdet med. Undervejs i udarbejdelsen lærte eleverne en del af hinanden ved at se andres mindmaps, og den fælles opsamling med visning af udvalgte mindmaps blev udgangspunkt for en god dialog om begreberne og deres beskrivelse. Mange steder er det matematiske sprog koblet sammen med elevernes hverdagssprog/ufærdige matematiksprog, hvilket giver vigtige forbindelser i den videre begrebsudvikling.
Lærer-elev-rollerne ændrer sig, når Mindmeister kommer i spil. Eleverne kan lettere se, hvad de hver især laver, hvorfor de ofte lærer af det sidemanden laver i stedet for at søge hjælp hos læreren. Som lærer er der mere tid til sparring og vejledning om produkternes indhold.
Samlende kan det påpeges, at Mindmeister som redskab i matematik kan noget, som andre redskaber har svært ved. Med redskabet kan begreber let og hurtigt struktureres og visualiseres, hvilket i stor grad styrker elevernes matematiske begreber. Samtidig skabes let tilgængelig kvalitativ evaluering for læreren.
Regneark i matematik:
På 4. årgang på Skårup skole havde vi to temadage om trafik, hvor trafiktællinger skulle omsættes til diagrammer. Se eksempel nedenfor:

Lavet af Frida og Noah 4.kl. Skårup Skole
Regnearkets (Open office) mulighed for at omsætte tabelmateriale til grafer var et naturligt redskab at vælge. Eleverne lærte hurtigt at indskrive tabeller, overskrifter m.m. både ud fra fælles instruktion, men undervejs også af de, der arbejde ved siden af. Det er let at se en andens arbejde på en pc-skærm. Og let at ændre eller eksperimentere med. ”Fortryd”-tasten er uundværlig.
Den blev brugt flittigt, når grafiske udtryk for talmaterialet blev afprøvet. Regnearket har mange muligheder for diagrammer, som blev udforsket, tilvalgt og fravalgt. Det faglige indhold i emnet havde altså flyttet sig fra konstruktion af pindediagrammer til at se og tolke forskellige diagrammer på det samme talmateriale. Læsning og vurdering af diagrammer blev altså en væsentlig del af emnet, hvilket andre redskaber; f.eks. papir, lineal og blyant, vil have meget svært ved at sætte fokus på.
Konkluderende kan det ses, at regnearket i dette emne var med til at hæve det kvalitative indhold i den faglige læsning af matematiske tabeller og grafer. Også her ændredes lærer-elev-rollen i retning af det, som blev set ved arbejdet med Mindmeister.

 

Leveret af Blogger.

Evaluering

Temadag 18.11.2011

Faste læsere