28. aug. 2012

Tved Skole


Temadagen d. 7.9.2012:
Tved Skole (TV):
På 4. årgang vil vi arbejde med faglig læsning. (Dansk, N/T, Læringscenter, IT) Eleverne skal søge oplysninger via bøger og internet. Her tænker vi at anvende Mindmeister som et redskab til at få et overblik over og få en begyndende struktur på det læste. Mindmeister skal også anvendes når eleverne skal skrive fagtekster og formidle ny viden videre til klassen.
På 5. årgang vil vi arbejde projektorienteret. Eleverne skal anvende Mindmeister både når der skal samles viden (læse, interview, film, internet mm) og som støtte ved fremlæggelsen.(Dansk, N/T, IT, Læringscenter) Eleverne skal søge viden om et selvvalgt emne ud fra en fælles overskrift.
Den fælles overskrift vil definere hvilke fag der indgår i projektet.
Vi vil prøve at inddrage elevernes ”egne værktøjer” ex mobiltelefon, ipod mm.
(Ophavret, netetik)
Derudover vil vi introducere ”Prezi” samt oprette en kanal på Skoletube til fremlæggelserne.
Sidemands oplæring vil være en vigtig del af vores arbejdsmetoder. Som omdrejningspunkt tænkes læringscenter med opsøgende personale. Vision ”ringe i vandet”.

0 kommentarer:

Leveret af Blogger.

Evaluering

Temadag 18.11.2011

Faste læsere