28. aug. 2012

Tåsingeskolen


Temadagen d. 7.9.2012:
Tåsingeskolen (TA): Afd. Sundhøj:
Tema:
”Med ilden i ryggen” Tværfagligt projekt med fokus på faglig læsning.
Klassetrin: 8. årgang
Fag: Dansk, historie, tysk, samfundsfag og kristendom
Oganisering af projektarbejdet (kort)
Udgangspunktet er de problemstillinger / dilemmaer romanen rejser.
-     Analyse af romanen
-     Forfatteren (Martin Petersen) og romanen, der bygger på arkiver, der blev åbnet       kort før udgivelsen
-     Konflikten mellem den viden Klaus får om Hitler i skolen kontra derhjemme (loyalitet)
-     Den historiske periode.
-     Nazisternes aftryk på de efterfølgende tyske generationer(der ikke har været en del af begivenheder).
-     Tyske temaer om romanens temaer/film
 Kristendom – etiske dilemmaer (evt. dilemmakort)
Tanken er, at eleverne laver en hjemmeside, hvor alle de forskellige vinkler bliver præsenteret. Til bearbejdelsen af de læste fagtekster bruges diverse værktøjer, som eleverne efterfølgende kan bruge.
·      hvilke af de seks udvalgte visuelle, digitale værktøjer I vil bruge
-       Mindmeister – overblik over problematikkerne
-       Blogger – debat om diverse udsagn
-       Pezi – præsentation. Krav om filmklip/links/billeder m.m.
·      evt. nye værktøjer med kort begrundelse
-       googleapps – hjemmeside
-       timetoast – til det kronologiske overblik – mange gode funktioner inkl. mulighed for kommentarer
---------------------------------
Tåsingeskolen afd. Lundby:

       tema : Samfundsklasser i renæssancen.
       Klassetrin – 5.kl.
       fag der er i spil – dansk, historie, drama, billedkunst
       organisering af projektarbejdet (kort)
Projektets varighed ca. 3 uger
Indragelse – it-ekspert i forberedelse og gennemførelse, læsevejleder og skolebibliotekar.
Eleverne arbejder med faglig læsning med it-værktøjer som støtte.
Samt digitale værktøjer til præsentationen af nye viden.
Fra cfu er bestilt emnekasse med dragter fra renæssancen.
       hvilke af de seks udvalgte visuelle, digitale værktøjer I vil bruge
Mind-meister, world-net, prezi, skoletube
       evt. nye værktøjer med kort begrundelse
Vi vil muligvis prøve Glogster – som har mulighed for at præsentere både billeder, tekst, lyd og video i en flade.

0 kommentarer:

Leveret af Blogger.

Evaluering

Temadag 18.11.2011

Faste læsere