28. feb. 2011

Pressemeddelelse februar 2011


1,3 MIO KR. TIL LÆSEPROJEKT

Næsten 1,3 mio. kr. Det beløb skal være med til at sikre, at skoleleverne i Svendborg Kommune bliver bedre til at læse og forstå. Projektet handler om den faglige læsning, og hvordan eleverne kan blive bedre til at hente viden fra tekster i bøger og digitale medier.
Det nye projekt starter efter sommerferien, og formålet er, at give eleverne bedre kompetencer indenfor digitale medier, den faglige læsning samt problemorienteret undervisning.
- Det handler om, at eleverne via visuelle digitale arbejdsmetoder skal blive bedre til at lære og får udbytte af undervisningen. Vi lever i en elektronisk tidsalder. Derfor skal vi selvfølgelig bruge de metoder og teknologiske hjælpemidler, der er en naturlig del af elevernes hverdag, forklarer Merete Skjødt Jørgensen, tovholder på udviklingsprojektet i Svendborg Kommune.

Nogle af de visuelle digitale teknologiske hjælpemidler der bliver en del af projektet er Mindmaps, Googles stjernevisning, YouTube, blogs samt andre tilsvarende hjælpemidler. Det er eleverne fra 3.- 9. kl. der skal arbejde med den nye digitale projektværktøjskasse.
Projektet hedder: ”Fra ord til billede til ord, transformation af faglig viden ved hjælp af visuelle arbejdsmetoder.” Pengene kommer fra Udviklingspuljen ved Styrelsen for Bibliotek og Medier.
I 2011 får kommunen 709.076 kr. til projektet, hvoraf de 50.000 kr. skal bruges til en medieforsker der skal følge projektet. Mens der er bevilliget 222.000 kr. til året efter.
Svendborg Kommune lægger selv et beløb på 400.000 kr. oveni pengene fra udviklingspuljen.

Skolebibliotekarer, læsevejledere, pædagogiske it-vejledere samt matematikvejledere fra de kommunale folkeskoler samt de to privatskoler Ida Holst skole, Haahrs skole og Øster Åby Friskole er med i projektet.
Det er skolebibliotekerne på de enkelte skoler, der er omdrejningspunktet for projektet.
- Det betyder, at en del af undervisningen kommer til at foregå på skolebibliotekerne i tæt samarbejde med skolebibliotekarerne samt lærerne, siger Merete Skjødt Jørgensen.

Yderligere oplysninger:  Merete Skjødt Jørgensen, 6223 4634
Henvisning via Michella Andersen/Børn og Unge

0 kommentarer:

Leveret af Blogger.

Evaluering

Temadag 18.11.2011

Faste læsere